Drie Koninklijke Onderscheidingen in Hulsberg

Drie Koninklijke Onderscheidingen in Hulsberg

1142
0
DELEN

Burgemeester Désirée Schmalschläger reikt ter gelegenheid van Koningsdag 2017  aan drie Hulsbergers een Koninklijke Onderscheiding uit.

Maria van de Weijer, Paula Voncken-Peusens en Ger Houben ontvingen een Koninklijke Onderscheiding vanwege hun jarenlange verdiensten voor de samenleving.

Maria van de Weijer
Maria Philomena Louisa van de Weijer is geboren op 7 september 1966 te Heerlen en is woonachtig op het adres Gouv. Houbenstraat 8, 6336 AC Hulsberg.
Maria is een vrijwilliger pur sang die zich al tientallen jaren intensief inzet voor het verenigingsleven in de gemeente Nuth en in het bijzonder in het kerkdorp Hulsberg (gehucht Aalbeek en Arensgenhout). Vanaf 1988 tot heden is zij in diverse functies actief voor buurtvereniging Aalbeek. Als bestuurslid fungeerde zij tot 2016 en binnen de periode van 1989 tot 2012 in de functie van secretaris. Naast de bestuursfuncties is zij ook nog actief als vrijwilliger, zo was zij meer dan 10 jaar beheerder van het buurthuis ’t Pothuuske waar alle activiteiten van de buurtvereniging plaatsvinden. Hier verricht zij tot op heden nog onderhouds- en schoonwerkzaamheden alsook regelmatig bardiensten bij activiteiten van de buurtvereniging. Sinds 1997 is zij penningmeester/secretaris en vrijwilliger van ouderenvereniging Aalbeek. Als penningmeester van dartclub De Bend Wijnandsrade was zij actief van 2001 tot 2013. Als vrijwilliger was zij 10 jaar lang betrokken bij het jaarlijks tentfeest van fanfare St. Clemens. Een groot zomerfeest dat vele bezoekers trekt en dat in de wijde omgeving bekend is.

Vanaf 2009 is zij penningmeester alsook vrijwilliger bij Stichting sportpark Cortenraad Wijnandsrade en sinds 2014 treedt zij o.a. op als gastvrouw bij Stichting de Hoeskamer Arensgenhout, een multifunctionele gemeenschapsvoorziening. Hier verricht zij o.a. het barbeheer en poetswerkzaamheden.

Voor al haar verdiensten wordt Maria benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Paula Voncken-Peusens
Pauline Martha Maria Peusens e.v. Voncken is geboren op 8 mei 1947 te Brunssum en is woonachtig Cremersdelweg 19, 6336 TC Hulsberg.
Paula was vanaf 1982 werkzaam als bezigheidstherapeute bij het Sint Joseph Rustoord, thans Mondriaan. Vanuit deze functie heeft zij zich steeds ingezet om het leven van de cliёnten met een chronische psychiatrische aandoening te verlichten en door het organiseren van activiteiten de afstand tot de samenleving te beperken. Die inzet bleef niet beperkt tot haar reguliere arbeidstijden, vele activiteiten werden door haar in haar vrije tijd gehouden.
Tevens was zij lid van diverse commissies en de medezeggenschapsraad waarin zij inspraakvergaderingen voor cliёnten, o.a. met zeer beperkte communicatievaardigheden – begeleidde.

In 2008 ging Paula met pensioen, maar zij bleef bestuurslid van de personeelsvereniging van deze zorginstelling tot eind 2016. Als bestuurslid organiseerde zij vanaf 1983 vele activiteiten, uiteenlopend van bloemschikavonden, kerstmarktbezoeken, sinterklaasvieringen, tot buitenlandse reizen. Veel tijd en aandacht, ook hier weer vaker in haar eigen vrije tijd werd door haar aan deze activiteiten besteed. Gedurende de jaren 1985 tot 1997 was zij bestuurslid van de Stichting Regionaal Centrum voor Gezinszorg en Maatschappelijk Werk  en in de jaren negentig was zij eveneens actief als secretaris van de Ouderraad van het Bernardinuscollege waar zij ook tevens lid was van de Medezeggenschapsraad.
Vanaf 2009 is Paula ook als vrijwilliger actief bij de RK parochie St. Clemens te Hulsberg. Hier is zij lid van de werkgroep Avondwake . Een van de taken zijn het voor gaan in de avondwake voorafgaande aan de begrafenissen.  Tevens is zij de notuliste van de werkgroep.

Ook als mantelzorgster heeft zij haar bijdrage geleverd en nog steeds. Zo was zij 14 jaar lang mantelzorger voor haar vader (1985 – 1999) en gedurende de jaren 2015 – 2016 was zij mantelverzorgster van een oudere dame. Deze rol neemt zij ook al op zich vanaf 2000  voor twee van haar tantes.

Voor al deze verdiensten wordt Paula benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ger Houben
De heer Gerardus Johannes Lambertus Houben is geboren op 26 juli 1952 te Heerlen en woont aan het adres Putweg 20, 6336 PC Hulsberg.
Ger is werkzaam als programmamaker en redacteur bij L1. Zijn grote bekendheid heeft hij verworven door het programma “Limburgs Land” dat elke zaterdagmorgen wordt uitgezonden op L1 radio, al 20 jaar lang. Dit programma Limburgs Land is een van de best beluisterde programma’s op L1 . Het programma is door de jaren heen uitgegroeid tot een “klassieker” bij veel luisteraars en dient als vraagbaak voor het publiek.  Het programma wordt ook in andere delen van Nederland beluisterd en zelfs in andere landen.  Dat het programma zo is gegroeid  is mede te danken aan de passie en de gedrevenheid waarop hij dit werk in het publieke domein doet. Door zijn betrokkenheid en zijn opgedane kennis wordt hij gezien als een geweldige natuur-ambassadeur. En dat wordt ook erg gewaardeerd. Dit blijkt uit het feit dat in Belgisch Limburg een roos naar hem is vernoemd en in 2016 kreeg hij de waarderingsprijs van Stichting de Natuurgids, dit is een bijzondere erkenning vanuit de natuurwereld.

Door zijn programma enthousiasmeert en activeert hij zijn luisteraars en krijgen natuur en milieu in onze eigen regio structureel aandacht. Hij schuwt het ook niet om bepaalde heikele onderwerpen te bespreken, waarbij hij altijd met respect en van twee kanten de zaak belicht.  Door de jaren heen heeft het programma ook allerlei maatschappelijke en educatieve spin-offs opgeleverd, waardoor Limburgs Land kan worden gezien als meer dan een regulier, doorsnee radioprogramma. Dit is zeker zijn verdienste. Enkele voorbeelden van deze spin-offs, waar hij zijn medewerking aan verleende veelal in zijn vrije tijd zijn bijv. het fungeren als jurylid voor Doe-prijs van het IVN Limburg; het verrichten van diploma-uitreiking aan de nieuwe Natuur- en landschapsgidsen; het organiseren van Toon Hermans-wandelingen. Een aantal jaren organiseerde hij mini-tuinwedstrijden voor de kinderen van de basisscholen.  Maar ook als reisleider het begeleiden van tuinreizen naar buitenlandse tuinen behoorden tot activiteiten die hij in zijn vrije tijd deed.  Incidentele activiteiten waar hij zijn medewerking aan verleent zijn bijv. het houden van de startpresentatie van het Rozenfestival in Lottum; hij houdt praatjes voor het IVN Limburg; verricht openingen van bloemententoonstellingen en houdt daar ook een praatje. Verder heeft hij belangeloos voorwoorden geschreven voor een aantal boeken op het gebied van de natuur. Door de jaren heef heeft L1 TV ook een aantal series Limburgs Land uitgezonden, maar de “harde kern” blijft het wekelijks radioprogramma.

Voor al zijn verdiensten wordt Ger benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: www.nuth.nl

GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER